Valsystemet för Aktiv Demokrati

Välkommen till Valsystemet GOV. Din makt över Sveriges politik

En riksdag i riksdagen

Vi bygger framtidens medbestämmande. Här kan du rösta direkt i sakfrågor eller överlåta din röst till representanter när det passar. Det här är öppna omröstningar för att på allvar representera hela folket i riksdagen.

Direktdemokrati för föreningar

Detta system ersätter den gamla sortens omröstningar i årsmöten. Det blir mycket enklare att nominera till förtoendeposter, prioritera projekt, jämka nivå på medlemsavgifter och diskutera och rösta om motioner. En kontinuerlig prioritetsomröstning kan vid varje stund visa vad medlemmarna tycker är viktigast.

Aktiv Demokrati använder detta system för interna omröstningar där medlemmarna kan styra partiets organisation. Andra föreningar och partier kan göra samma sak för sina medlemmar.

 


GOV är ett webbaserat röst-system för flytande demokrati

Aktiv Demokrati

π